Speedcubing Nederland

De stichting Speedcubing Nederland wil het speedcuben in Nederland bevorderen (als wedstrijdsport en als educatieve activiteit) en een positieve bijdrage leveren aan de speedcubers-community. De stichting functioneert onafhankelijk en is door de World Cube Association erkend als regionale organisatie. Een van onze speerpunten voor de komende tijd: meer en grotere wedstrijden! Onze inzet is volledig op vrijwillige basis.

De stichting werd opgericht op 20 oktober 2017 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69886334. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ron van Bruchem (voorzitter en WCA-delegate)
Peter van der Ree (penningmeester)
Heleen van der Ree (secretaris)
Marc Dullemond (bestuurslid en WCA-delegate)
Yinte Dik (bestuurslid)
Rick Hamburger (bestuurslid)

Contactgegevens

Stichting Speedcubing Nederland
Feantersdyk 4-i
9264 TN Earnewâld

Documenten

Stichtingsakte
Huishoudelijk reglement

Reacties zijn gesloten.